Каплуненко Я. (2017) Вплив травми на екзистенційну структуру особистості.
Екзистенціально-аналітичний підхід до опрацювання психотравмівного
досвіду

КАПЛУНЕНКО Я. (2017) ВПЛИВ ТРАВМИ НА ЕКЗИСТЕНЦІЙНУ СТРУКТУРУ ОСОБИСТОСТІ.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПРАЦЮВАННЯ ПСИХОТРАВМІВНОГО
ДОСВІДУ. Я.Ю. Каплуненко//Актуальні проблеми психології: Збірник
наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
- 2017. - Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога
особистості. – С. 166–174.
Artikel Downloaden
×